केशवं पतितं दृष्ट्वा पाण्डवा: हर्षनिर्भरा:
रोदन्ति सर्वे कौरवा: हा हा केशव केशव

- केशव (कृष्ण) पाण्यात पडलेला पाहून पांडवांना आनंद झाला आणि कौरव मात्र , "हे केशवा,हे केशवा" असा मोठ्याने आक्रोश करू लागले.

ह्या श्लोकाचा वरीलप्रमाणे अर्थ लावला तर तो विसंगत वाटतो कारण कृष्ण कायम पांडवांच्या बाजूने होता.असे असताना तो युद्धात पडल्यावर त्यांना आनंद कसा होईल? पण ह्या श्लोकाचा अर्थ खालीलप्रमाणे लावला तर बरोबर लागतो.

केशव = के + शव = पाण्यात पडलेले प्रेत
पांडव = पंडू (पांढऱ्या) रंगाचे = बगळे
कौरव = "कौ" असा रव ( आवाज) करणारे = कावळे
म्हणजेच पाण्यात पडलेले प्रेत पाहून बगळ्यांना खूप आनंद झाला (कारण त्यांना ते खाता येईल) आणि कावळे मात्र दु:खाने ओरडू लागले,"अरेरे, प्रेत पाण्यात पडले,प्रेत पाण्यात पडले".(कारण आता त्यांना ते खाता येणार नाही)

४ टिप्पण्या:

Sampada म्हणाले...

sanskrut kiti amazing aahe. subhashitkarachya sarjanshilatela daad dyavishi vatate.

Sampada म्हणाले...

arth sangitalyabaddal dhanyawad!

आश्लेषा म्हणाले...

ho na , khup lavachik bhasha aahe aNi mhaNunach maja yete subhashite samajun ghyayala :)

Gouri म्हणाले...

असंच एक दुसरं सुभाषित वाचलं होतं ...
शंकरं पतितं दृष्ट्वा पार्वती हर्षनिर्भरा।
रुदन्ति पन्नगा सर्वे हा हा शंकर शंकर॥