को याति वशं लोके मुखे पिण्डेनपूरितः।
मृदङ्गो मुखलेपेन करोति मधुरध्वानिम् ||

- या जगात तोंडात काही घातल्यावर (कुठलीही लाच दिल्यावर) कोण वश होत नाही? मृदुंग देखील त्याच्या तोंडाला लेप लावल्यावरच मधुर आवाज काढतो

४ टिप्पण्या:

अनामित म्हणाले...

Namaskaar,
Aapla blog khup aawadlaa.
Upakram changlaa aahe.

Khup diwas jhaaley, ek sanskrit
Shlok / Subhashit shodhato aahe
- ' Ateeparichyaa ' war aahe haa.
miLaalyaas nakki yethe prasiddha karaa.
Shubheccha !
Anubandh

अनामित म्हणाले...

ateeparichayaat avadnya, santatgamanaat anadaro bhavati,
malayebhillapurandhri chandantarukaashtamindhanam kurute,

अनामित म्हणाले...

Aapan hyaacha artha maratheet samajaavun sangitlaa tar malaa kalu shakel.
Mala faarsa Sanskrit yet naahi.
Haa shlok udat udat aiklaa hota kadhitari pan artha khup upayogi aahe asa mahit aahe.
Dhanyawaad
Anubandh

आश्लेषा म्हणाले...

हे सुभाषित आणि त्याचा अर्थ
येथे मिळेल