गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत्।
वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः ||

- गेलेल्याचे दुखः करीत नाहीत आणि भविष्याची चिंता करीत नाहीत. बुद्धीमान लोक वर्तमानकाळात रहातात.

1 टिप्पणी:

Naniwadekar म्हणाले...

> गतो शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत्।

हे शब्द 'गत: शोक: न कर्तव्य:' असे असते तर 'गत: शोको न कर्तव्यो' रुपान्तर झाले असते. श-आधीचा विसर्ग तसाच राहतो, त्याचा ओ-कार होत नाही. उदा. मन:शान्ती. पण ती ओळ *गते* शोको ... अशी आहे. 'गतशोकं न कुर्वीत' असाही एक भेद नेटवर दिसतो.

(पहिली चाचणी प्रतिक्रिया, आणि हे वाक्य, ज़मल्यास काढून टाकणे.)