अश्वं नैव, गजं नैव, व्याघ्रं नैव च नैव च |
अजापुत्रो बलिर्दद्यात, देवो दुर्बल घातकम् ||

- देवापुढे, घोड्याला नव्हे हत्तीला नव्हे वाघाला तर नाहीच नाही पण बोकडाला बळी देतात.म्हणजे देवसुद्धा दुर्बल लोकांचा घातच करतो. (थोडक्यात दुर्बलांचा देवसुद्धा वाली नसतो .म्हणून दुर्बल नसणेच चांगले.)

३ टिप्पण्या:

Bakul म्हणाले...

Namaskaar,
Aaj internet war shodhtaa shodhtaa aapla blog wachayla milala.
Sanskrit Subhashitaancha artha lihinyaacha aapla haa upakram atishay stutya ahe. Aaplya prawaasaakartaa haardik shubheccha!

आश्लेषा म्हणाले...

dhanyawaad bakul :)

अनामित म्हणाले...

'dadhyaat.h' (not dadhyaata)
'devo' (not 'devH')